• Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. 5. novembril toimus 2019. aasta sügisene kohtumine Tallinnas. Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi […]

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse/Ringmajanduse aastalõpu seminar

  JÄÄTMEKÄITLUSE/RINGMAJANDUSE AASTALÕPU SEMINAR   Selle aasta viimase seminari korraldame 11.detsembril koostöös ringmajandus- ja jäätmeeksperdi PEETER EEK’iga. PEETER EEK on lõpetanud 1989 Tartu Ülikooli  geoloogina, alates sellest töötas maakondlikus keskkonnateenistuses. Aastast 1993 olnud seotud jäätmekäitlusega, sh näiteks esimese Eestis EL Prügiladirektiivi nõuetele vastava Väätsa prügila rajamisega. Kogemusi on ta omandanud eelkõige Põhjamaades, aga ka mujal EL-s, […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduse võimalikkus ehitus- ja lammutustegevuse valdkonnas

  26. novembril 2019 toimub seminar “Ringmajanduse võimalikkus ehitus- ja lammutustegevuse valdkonnas”. Täpsema info seminari ja registreerumise kohta lisame lähiajal.

  Loe edasi
 • Jäätmekäitlusalane baaskoolitus

  12.novembril 2019.a. loeb meie hea koostööpartner Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu JÄÄTMEKÄITLUSALAST BAASKOOLITUST. Koolitus toimub  – Kadaka Konverentsikeskuse seminariruumis (Kadaka tee 1). Koolituse eesmärk on lihtsas keeles ja kõigile arusaadavalt selgitada jäätmekäitluse põhitõdesid. Koolituse lahutamatu osa on ka ARUTELU – kuidas teadlase pilgu läbi võiks Eesti jäätmekäitlus areneda, mida oleks meil teistelt riikidelt õppida ja mida […]

  Loe edasi
 • Lääne-Virumaa ettevõtete külastamine

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.septembril ringsõidu Lääne-Virumaal, mille raames külastame 3 ettevõtet:  AS Vireen MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus OÜ Vinni Biogaas AS Vireen tutvume põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste (s.h. pakendatud toidukaubad) käitlemisega. OÜ Vinni Biogaas vaatame, kuidas otstarbekalt sea- ja veisesõnniku ära kasutada ning sellest elektrit ja sooja toota.  Vahepõike teeme aga Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, mis tegutseb jäätmejaamana […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 22.–24. oktoobril 2019 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 275 EUR ja kõikidele teistele 355 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause […]

  Loe edasi
 • Läti ettevõtete külastus

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. 3. juunil toimus 2019. aasta kevadine kohtumine Helsingis. Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi […]

  Loe edasi
 • Jäätmelubade/litsentisde taotlemine ja jäätmete impordi piiramine Eestisse

  TEABEPÄEV: Jäätmelubade/litsentisde taotlemine ja jäätmete impordi piiramine Eestisse Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 18.juunil TEABEPÄEVA, et rääkida lahti jäätmelubade/litsentside taotlemisel esinevad puudused/probleemid ja kuidas neid vältida ning arutada põhjuste üle, miks Keskkonnaamet piirab jäätmete importi Eestisse. Ettevõtjad on kogenud, et jäätmelubade/litsentside taotluste menetlemine venib, Keskkonnaamet küsib küsimusi ja sageli jääb ebaselgeks, kas ja miks seda kõike […]

  Loe edasi
 • Ringsõit – Vanapaberi taaskasutamine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 02.mail ringsõidu/ettevõtete külastuse, mille teemaks on VANAPABERI taaskasutamine. Külastame kahte ettevõtet Räpina Paberivabrikut Räpinas ja Werrowooli Antslas. Mõlemad ettevõtted panustavad otseselt ringmajanduse kontseptsiooni ellu viimisesse. Räpina Paberivabriku külastamine Räpina Paberivabrik AS on Skandinaaviamaade suurim pakkenurkade tootja. Ettevõtte põhitoodanguks on nurgaprofiilid, mida valmistatakse väga erinevate mõõtude ja kujuga. Lisaks toodab ettevõte pakke- ja kaitsepaberit ning kartongi nii […]

  Loe edasi