• EJKL erakorraline üldkoosolek

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu erakorraline üldkoosolek toimub 10. aprillil 2018

  Loe edasi
 • Tekstiilijäätmete kogumine ja käitlemine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskuse korraldavad 21.märtsil 2018.a. TEABEPÄEVA, mille raames arutame probleeme TEKSTIILIJÄÄTMETE kogumisel ja käitlemisel. Teabepäeval räägime: Milline on Eesti ja EL õigusruum tekstiilijäätmete kogumise ja käitlemise osas? Palju tekib Eestis tekstiilijäätmeid? Millest koosnevad tänased tekstiilmaterjalid? Millised on parimad näited tekstiilijäätmete käitluse osas nii Eestis kui mujal maailmas? Toetused korduskasutuse ja jäätmete ringlussevõtu arendamiseks. […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Laiendatud tootjavastutus, elektroonikaromude kogumine ja käitlemine

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse korraldavad 21.veebruaril 2018.a. Oru hotellis (Narva mnt 120) koolituse elektroonikaromude kogumise ja käitlemise teemal. Koolitusel räägime ka teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisest elektri- ja elektroonikaseadmetes ning andmete esitamisest probleemtoodete registrisse (PROTO). Koolituse SIHTGRUPP: elektri- ja elektroonikaseadmete TOOTJAD; ETTEVÕTTED, kellel tekib elektroonikaromusid; JÄÄTMEKÄITLEJAD. Koolituse TOIMUMISKOHT: Oru hotell (Narva mnt 120). KOOLITUSE PÄEVAKAVA: 10.00 – […]

  Loe edasi
 • EJKL suvepäevad

  10.-12. augustil 2018 toimuvad Eesti Jäätmekäitlejate Liidu suvepäevad Ida-Virumaal.

  Loe edasi
 • Välisvisiit Islandile

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu delegatsioon külastab 12.-17. juunil 2018 Islandit.

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Koostöö raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui ressursile ning omavahelistes aruteludes on olulisel kohal taaskasutamisega tegelevate eraettevõtete roll/võimalused/kohustused jäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu suurendamisel Põhjamaades. Lisaks […]

  Loe edasi
 • EJKL üldkoosolek

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek toimub 14. märtsil 2018

  Loe edasi
 • Messikülastus: ECOMONDO 2018

  6.-9.novembril toimub Itaalias Riminis rohe- ja ringmajanduse (Green and Circular Economy) mess ECOMONDO 2017 http://www.ecomondo.com/

  Loe edasi
 • Messikülastus: IFAT 15.-17.mai 2018

  15.–17.mail 2018 osaleb Eesti Jäätmekäitlejate Liidu delegatsioon Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2018 (https://www.ifat.de/index-2.html). IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse – 6.-8.veebruar 2018 (esialgsed kuupäevad). Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456). Koolituse viivad läbi oma ala spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist ja jäätmekäitlusettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, lubade/litsentside taotlemisega, aruandlusega jne. […]

  Loe edasi