PRESSITEADE: Loodi võimalus sertifitseerida reoveesettest toodetud komposti

PRESSITEADE
24.10.2017

LOODI VÕIMALUS SERTIFITSEERIDA REOVEESETTEST TOODETUD KOMPOSTI

Käesoleva aasta juuli lõpust hakkasid kehtima reoveesettest toote valmistamise nõuded, mille täitmise korral ei ole reoveesete enam jääde, vaid tootjal on võimalik lasta turule reoveesettest valmistatud toode. Toote all mõeldakse nii komposti, kääritusjääki kui ka biosütt ja tuhka.

Küll aga enne tooteks tunnistamist on tootjal vaja läbida sertifitseerimisprotsess, mis hõlmab endas nii tootmise ülevaatust kui ka toote ohutus- ja kvaliteedinäitajate hindamist.

Siiani oli Eestis võimalik sertifitseerida ainult biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti. Oktoobri alguses aga laiendas Eesti Akrediteerimiskeskus SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus akrediteerimisulatust. Seega on SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus õigus nüüd sertifitseerida lisaks biolagunevatest jäätmetest komposti tootjatele ka reoveesettest komposti tootjaid.

Sihtasutus Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskus asutati  juunis 2015 ja tema eesmärgiks on olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks, mis viib läbi kompostimise korralduse kontrolli, komposti ohutuse ja kvaliteedi hindamist ja väljastab sertifikaate komposti tootjatele.
Pikemas perspektiivis on mõte koondada kogu taaskasutatavate materjalide sertifitseerimine Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse alla.

2016.aasta maikuust kehtivad nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta ja seega järjekorras järgmine võiks olla just kääritusjääk, kuid mõtted on liikunud ka purustatud betooni sertifitseerimise suunal.

Nii jäätmetest kui reoveesettes valmistatud toodete puhul tekib tarbijatel alati kõhklusi ja kahtlusi, milline on toote kvaliteet ja kui ohutu on selle kasutamine.

Sertifikaadi olemasolu annab tarbijale kindluse, et toode vastab nõuetele ja on ohutu kasutada.

Tootjad loodavad, et senine hirm jäätmetest valmistatud toodete kasutamise osas asendub kindlustundega ning võimaldab leida uusi kasutusvõimalusi ja laiendada turgu.

Aastatel 2011 – 2015 arendas Eesti Jäätmekäitlejate Liit EAS’i toel projekti „Jäätmete Taaskasutusklaster“, mille tegevuse tulemusena asutati 2013.a. EJKL Kompetentsikeskus ja 2015.a. Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskus.

EJKL Kompetentsikeskuse eesmärk on arendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist, jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel ning arendada erinevaid projekte (s.h. rahvusvahelisi projekte).

Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskus eesmärk on olla sõltumatu sertifitseerimisasutus, kes väljastab sertifikaate taaskasutatavate materjalide tootjatele.

Tootmise ülevaatus reoveesette käitleja juures