Ringmajandusettevõtete Liit ootab ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatideks

Ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatide kohta võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanekud esitatakse koos põhjendustega, miks kandidaat peaks pälvima Ringmajanduse Veduri või Piduri tiitli. Palun saada oma ettepanekud rmel@rmel.ee.

Ettepanekuid ootame kuni 01. septembrini 2023 (kaasa arvatud).

 

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust isikutele, asutustele või organisatsioonidele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega.

Ringmajanduse Veduri kandidaadid:

  • aitavad igati kaasa ringmajanduse arengule Eestis;
  • panustavad uute ringmajandusmudelite rakendamisega tegevuste mitmekesisemaks muutumisse;
  • propageerivad ressursside säästlikku tarbimist ja kestlikku mõtteviisi;
  • vähendavad jäätmeteket ja arendavad juba tekkinud jäätmete materjalina ringlussevõttu;
  • on aktiivsed koostööpartnerid nii Liidule kui ka Liidu ettevõtetele.


Ringmajanduse Piduri
 tiitli eesmärk on juhtida laiema avalikkuse tähelepanu isikute, asutuste või organisatsioonide käitumisele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Ringmajanduse Piduri kandidaadid:

  • pidurdavad oma tegevusega ringmajanduse arengut Eestis;
  • takistavad oma tegevusetusega ringmajanduse põhimõtete rakendamist;
  • silmatorkavad vastuolud kandidaadi sõnades ja tegudes on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse spetsialistiga väljastpoolt liitu.