Ringmajandusettevõtete Liit: pärast Kunda koospõletustehase sulgemist jätkub ohtlike jäätmete käitlemiseks uusi lahendusi

Ringmajandusettevõtete Liit: pärast Kunda koospõletustehase sulgemist jätkub ohtlike jäätmete käitlemiseks uusi lahendusi

Pressiteade, 14. aprill 2020

Pärast Kundas tsemendiklinkri tootmise lõpetamist märtsis 2020 lõppes seal ka ohtlike jäätmete koospõletamine. Kunda Nordic Tsemendi klinkriahjud olid ohtlike jäätmete käitluses Eestis oluline lüli ning tehase sulgemine mõjutab paljusid valdkonnas tegutsejaid. Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu sõnul aga ohtlikud jäätmed Eestis käitlemata ei jää: teised turul tegutsevad käitlejad leiavad uusi lahendusi kuni uute tehaste valmimiseni.

„Kundas klinkripõletuse lõpetamise tingis protsessist õhku juhitavate süsinikuheitmete suhteliselt suur hulk, mille põhjuseks oli kasutusel olnud vananenud tehnoloogia. See tähendab, et ohtlike jäätmete käitlemise turuolukord on muutunud, kuid õnneks jäätmed käitlemata ei jää,“ sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhatuse esimees ja Kunda Nordic Tsement AS keskkonnanõunik Kalle Kikas.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul saab  enamikke ohtlikke jäätmeid jätkuvalt ka praegu Eestis käidelda. „Osaliselt on vaja leida lahendusi tõenäoliselt naaberriikidest – näiteks kui on soovi kvaliteetseid jäätmekütuseid toota. Samuti jätkavad Eesti turul tegutsemist suured ettevõtted, kes võtavad ohtlikke jäätmeid vastu ja kellel on olemas ka ohtlike jäätmete käitlemise kompetents, näiteks AS Eesti Keskkonnateenused koos tütarettevõttega AS Epler & Lorenz ning AS EcoPro,“ tõdes Margit Rüütelmann.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmete sõnul on oluline, et ohtlike jäätmete turul oleks tagatud võrdsed konkurentsitingimused ning aus konkurents. „Ohtlike jäätmete käitlemine on äärmiselt kallis ja selle teenuse hind tõenäoliselt tõuseb veelgi. Kui osa ettevõtted võtavad ohtlikke jäätmeid vastu turuhinnast oluliselt madalamate hindadega, siis peaks jäätmevaldajal tekkima tunne, et asi ei ole õige – odav hind annab märku, et sellisel juhul ei käidelda jäätmeid õigesti,“ lisas Margit Rüütelmann.

„AS-l Epler & Lorenz on allkirjastatud leping uue ohtlike jäätmete põletuse tehase rajamiseks Eestisse: see tähendab, et 2021. aasta teises pooles võiks hakata esimesi koguseid ohtlikke jäätmeid uues tehases juba põletama. Seni aga jätkab Epler&Lorenz ohtlike jäätmete vastuvõttu nii, nagu see siiani käinud on, meie hetkel mingeid muudatusi ei tee. Epler&Lorenz tegeleb ka täna ohtlike jäätmete käitlusega ning uue tehase valmides suudame katta kogu Eesti vajaduse,“ rääkis ASi Epler & Lorenz juhatuse liige Janis Lorenz.

„Võnget tekitab turul tõenäoliselt ka see, et mõned ettevõtted on väga madala hinnaga jäätmeid  vastu võtnud ning reaalselt ei ole võimalik sellise hinnaga ohtlikke jäätmeid õigesti käidelda. Jäätmete, sh ohtlike jäätmete hinnad peavad olema õiglased, siis on tagatud ka nõuetekohane käitlus,“ lisas AS-i Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude.

„Aastaid kestnud sissetöötatud süsteem lõpetas toimimise: vedelate jäätmete energiakasutus endisel kujul jääb hetkel tõesti seisma. Aga probleemid ongi lahendamiseks. EcoPro AS tegeleb praegu uute väljundite leidmisega ja loodame selle võimalikult kiiresti lahendada. Ilmselt mõjutab muutunud turusituatsioon käitluse hinda lähitulevikus kuid kahjuks mitte lõpptarbijale soodsamaks,“  rääkis EcoPro ASi tegevjuht Steve Vili.

„Eestis on oma valdkonnas tegutsemisel sotsiaalset vastutust tunnetavad ja ühiskonna kestlikku arengusse panustavad ettevõtted ühinenud Ringmajandusettevõtete liitu. Hea meel on kinnitada, et meie liikmeks olevad ettevõtted on juba käivitanud tegevused, et kompenseerida muudatuste, sh ka eriolukorra negatiivset mõju sektoris. Ettevõtjate hinnangul on kõigile probleemidele võimalik leida lahendus kas kohe või lähitulevikus,“ sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhatuse esimees Kalle Kikas.