Taidus Aave

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek omistas Taidus Aavele liidu auliikme staatuse 30.märtsil 2012.a. Taidus Aave on EJKL asutajaliige ja on kuulunud liidu juhatusse alates liidu asutamisest 1996.aastal kuni kevadeni 2015. Taidus Aave on olnud liidu juhatuse esimees aastatel 2001-2008.

Ka täna lööb Taidus aktiivselt kaasa liidu tegemistes aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmena.

Telefon: 5690 6730
E-mail: taidus@ejkl.ee