Enefit Green AS

Enefit Green on Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid. Ettevõte on Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga ja kuulub rahvusvahelise energiaettevõtte Eesti Energia kontserni. Enefit Green toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks Iru jäätmepõletuselektrijaamas prügilatesse ladestamise asemel.

Aadress: Lelle 22, Tallinn
Telefon: 5865 4999
E-mail: info@enefitgreen.ee
Kodulehekülg: https://www.enefitgreen.ee/et/avaleht