Hiiumaa Prügila OÜ

Hiiumaa Prügila OÜ on Hiiumaa omavalitsuse äriühing, mis on loodud Hiiumaa jäätmehoolduse korraldamiseks ning arendamiseks.
Osaühingu peamiseks ülesandeks on Hiiumaa jäätmejaama haldamine.

Aadress: Hiiu mnt. 28, Käina 92101
Telefon: 51 84 332
Kontakt: Martin Kagadze
E-mail: martin@hansaliinid.ee
Kodulehekülg: www.hiiuprygila.ee