Kunda Nordic Tsement AS

Tsemenditootmisel Kundas on pikad traditsioonid: tsementi on Kundas toodetud alates 1870. aastast. AS Kunda Nordic Tsement moodustati 1992. aastal ning kuulub HeidelbergCement Groupi koosseisu. AS Kunda Nordic Tsement peamiseks tegevusalaks on klinkri ja erinevate tsementide tootmine. Lisaks pakub ettevõte sadamateenuseid ning toodab lubjakivikillustikku. KNT on Eesti suurim jäätmete energeetilise taaskasutamisega tegelev ettevõte. Vastavalt KNT ja Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud vaba tahte lepingule on AS KNT võtnud endale kohustuse investeerida põlevate jäätmete käitlussüsteemide arendamisse. Alates 2000. aastast omab AS Kunda Nordic Tsement jäätmekäitluslitsentsi ja on alustanud tava-ja ohtlike jäätmete taaskasutamist koospõletamise teel. Alternatiivenergia kasutamisega kaetakse üle 10% ettevõtte energiavajadusest. 2008.a. käivitati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist osaliselt rahastatav projekt „Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kunda Nordic Tsement pöördahjudes”. Projekti eesmärk on energiaressursside jätkusuutliku kasutamise ja jäätmete taaskasutuse edendamine ning elukeskkonna saastekoormuse vähendamine. Jäätmete koospõletamine toimub ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi kohaselt ja vastavalt põletusmääruse nõuetele.

Aadress: Jaama 2, 44106 Kunda
Telefon: 32 29 900
Faks: 32 21 546
Kontakt: Kalle Kikas
E-mail: kalle.kikas@knc.ee
Kodulehekülg: http://www.knc.ee