• Hiiumaa Prügila OÜ

  Hiiumaa Prügila OÜ on Hiiumaa omavalitsuse äriühing, mis on loodud Hiiumaa jäätmehoolduse korraldamiseks ning arendamiseks. Osaühingu peamiseks ülesandeks on Hiiumaa jäätmejaama haldamine. Aadress: Hiiu mnt. 28, Käina 92101 Telefon: 51 84 332 Kontakt: Tambet Toomemäe E-mail: tambet.toomemae@hiiumaa.ee Kodulehekülg: www.hiiuprygila.ee

  Loe edasi
 • Eesti Pakendiringlus OÜ

  Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on: luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk; korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise; informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest Pakendite kogumine Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Eesti Pakendiringlus OÜ on üle Eesti paigaldanud rohkem kui 2000 pakendikogumise konteinerit. Pakendite sorteerimine Kõiki pakendeid […]

  Loe edasi
 • Agu Remmelg

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek omistas Agu Remmelgale liidu auliikme staatuse 16.märtsil 2017.a. Agu Remmelg on kuulunud juhatusse aastatel 2007 – 2017 e. 10 aastat. Agu on tegutsenud juhatuse aseesimehena ja juhtinud liidu erinevaid töögruppe. E-mail: email(at)remmelg.ee

  Loe edasi
 • Väätsa Prügila AS

  Tegevusalad: jäätmete käitlemine; taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine; inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine; ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine; jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine; transporditeenused. Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa Telefon: 38 40111; 51 36238 Faks: 38 40111 E-mail: info@prygila.ee Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/

  Loe edasi
 • Ekovir OÜ

  Firma tegeleb jäätmete kogumisega ja vedamisega,  ei tegele otseselt  jäätmete käitlemisega. Annab jäätmed edasi nendele, kes  sellega tegeleb kas tellija pool määratud jäätmekäitluskohta või, näiteks, Tallinnas kogutud segaolmejäätmed viiakse Iru Elektrijaama, kus neid põletatakse; Ida-Virumaal kogutud jäätmed antakse üle Uikala Prügila AS-le, kus neid sorteeritakse, töödeldakse või ladustatakse. Aadress: Ida-Virumaa, Kohtla vald, Kukruse küla 30 […]

  Loe edasi
 • Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

  Tootjavastutusorganisatsioon OÜ peamiseks tegevusalaks on pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise organiseerimine ning jäätmete sorteerimisalase teavitustegevuse tegemine nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on keskkonnaministri poolt akrediteeritud ning Tootjavastutusorganisatsioon OÜ tegevused vastavad Pakendiseaduses taaskasutusorgnisatsioonile pandud ülesannetele. Aadress: Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415 Telefon: +372 681 1480 Faks: Kontakt: Kristiina Dreimann E-mail: kristiina.dreimann@tvo.ee Kodulehekülg: http://www.tvo.ee

  Loe edasi
 • Tartu Ülikooli Kliinikum SA

  Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde rajati 2003. aastal tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskus, kus töödeldakse autoklaavis 18 01 03* ja 18 02 02* jäätmeid, muutes töödeldud jäätmed ohututeks. Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskuses töödeldakse põhiliselt kliinikumis endas tekkinud 18 01 03 jäätmeid, kuid pakutakse teenust ka väljaspoole. Aadress: L. Puusepa 1a, Tartu Telefon: 731 8491, 5331 8491 […]

  Loe edasi
 • Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

  Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on: prügila haldamine; tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine; III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine; RDF-i toomine. Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald Telefon: 609 6018 Faks: 609 6014 Kontakt: Jana Mehine E-mail: info@tjt.ee Kodulehekülg: http://www.tjt.ee

  Loe edasi
 • Survepesu OÜ

  Survepesu OÜ tegevusvaldkonnad on järgmised: survepesu; märgliivapritsitööd; kuivliivapritsitööd; lammutustööd; ehitusjäätmete vedu; prahikonteinerite rent, hüdrofobiseerimine; tõstukite, tellingute ja töölavade paigaldamine. Aadress: Laki 12, Tallinn 10621 Telefon: 5 24 24 24; 656 3247 Faks: 656 3247 Kontakt: Tarmo Tamm E-mail: survepesu@survepesu.ee Kodulehekülg: http://www.survepesu.ee

  Loe edasi
 • Saaremaa Prügila OÜ

  OÜ Saaremaa Prügila asutati 02. märtsil 2007.a Kuressaare linna, Kaarma valla ja Pihtla valla poolt. Osaühingu tegevuse eesmärk on Saare maakonna jäätmekäitluse koordineeritud arendamine. Põhilised eesmärgid on: Kudjape jäätmejaama haldamise korraldamine; Kudjape prügila sulgemise ja korrastamisega seonduvad tegevused Aadress: Marientali tee 27, 93815 Kuressaare Telefon: 45 20470 Faks: 45 20 451 Kontakt: Mihkel Paljak E-mail: […]

  Loe edasi