Ekovir OÜ

Firma tegeleb jäätmete kogumisega ja vedamisega,  ei tegele otseselt  jäätmete käitlemisega. Annab jäätmed edasi nendele, kes  sellega tegeleb kas tellija pool määratud jäätmekäitluskohta või, näiteks, Tallinnas kogutud segaolmejäätmed viiakse Iru Elektrijaama, kus neid põletatakse; Ida-Virumaal kogutud jäätmed antakse üle Uikala Prügila AS-le, kus neid sorteeritakse, töödeldakse või ladustatakse.

Aadress: Ida-Virumaa, Kohtla vald, Kukruse küla 30 623
Telefon: 33 27 911
Faks: 33 27 911
E-mail: info@uikalaprugila.ee
Kodulehekülg: http://www.uikalaprugila.ee/