KÜSITLUSLEHT
Hinnang Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu 2019. aasta tegevusele
* Võimalik märkida mitu vastusevarianti
* Võimalik märkida mitu vastusevarianti