Tänavuse Ringmajanduse Piduri tiitli sai Eesti inimene, kes ei viitsi jäätmeid sortida. Vaata karikatuuri, mis on pühendatud kõikidele mittesortijatele!

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) korraldab iga-aastast ringmajanduspäeva, mille käigus anti üle muu hulgas ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitel. 

Ringmajanduse Veduri 2023 anti üle Eesti Jäätmehoolduskeskusele,  mis on tublilt arendanud edasi Eesti ringmajandust, ühendades ja nõustades kohalikke omavalitsusi, et viia ellu jäätmehoolduse korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud Jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega. Eesti Jäätmehoolduskeskus ühendab, edendab ja arendab koostööd – nii, et sellest saab sündida reaalne ringmajandus. Auhinna — joonistuse võttis üle Kalle Toomet Eesti Jäätmehoolduskeskusest.

Ringmajanduse Pidur 2023 tiitel antakse anonüümselt kõikidele Eesti inimestele, kes jäätmeid ei sordi. Kui me suhtume jäätmetesse mitte kui materjali, vaid kui prügisse – pühime selle kuskile peitu, silma alt ära – meie tähendab see, et see kas põletatakse Irus või ladestatakse prügilasse. Me peame nii kodus, tööl, tootmises ja ka lammutamises vaatama kõiki jäätmeid kui võimalikku toormaterjali – selleks on vaja jäätmed liigiti koguda.

Veduri laureaadile anti Ringmajanduspäeval üle kunstnik Kristjan Juusu karikatuur, mis on kunstniku nägemus laureaatidest.

ERMELi juhi Margit Rüütelmanni sõnul tahetakse Veduri ja Piduri tiitliga juhtida tähelepanu nende asutuste või ettevõtete tegevustele, kes on tänavu ringmajandust toetavate või takistavate tegudega silma paistnud. „Veduri kandidatuure laekus kordades rohkem kui ringmajanduse Piduri nominente – meil on organisatsioone ja isikuid, kes on teistele eeskujuks, palju!“ ütles Rüütelmann.

Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit annab välja Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, millega jätkatakse Jäätmekäitlejate Liidu algatatud tava tunnustada saavutusi valdkonnas. Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse spetsialistiga väljastpoolt liitu.2022. aastal pälvis ringmajanduse Veduri tiitli AS Eesti Pandipakend, Piduriks pärjati Keskkonnaamet.

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust isikutele, asutustele või organisatsioonidele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega.

Ringmajanduse Piduri tiitli eesmärk on juhtida laiema avalikkuse tähelepanu isikute, asutuste või organisatsioonide käitumisele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

 

Karikatuur

Ringmajanduse vedur2023_Kristjan Juusu