Tartu abilinnapea Raimond Tamm: jäätmeahel vajab vastutajat, Tartu on ringmajanduse investeeringutele avatud

Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnas 10. mail Ringmajanduspäeval peetud ettekandes, et kindlasti on jäätmereform oodatud, sest hetkel ei vastuta sisuliselt keegi jäätmeahelas toimuva eest.  Ettevõtjate küsimusele valmisolekust jäätmekäitluse edendamiseks Tartu territooriumil vastas abilinnapea, et ringmajanduse investeeringutele on Tartu kindlasti avatud. 

“Minu hinnangul ei võta keegi sisulist vastutust jäätmeahelas, püütakse mingeid eesmärke saavutada, kuid tegelikult nende saavutamiseks plaani ei ole. Kohalikul omavalitsusel on jäätmeseadusest tulenevalt olmejäätmete liigiti kogumise korraldamise kohustus, samas otsest vastutust ei ole. Tuleb ka nentida, et paljud omavalitsused on finantsiliselt keerulises olukorras ja on omavalitsusi, kes on pidevalt keerulises finantsolukorras. Pole olnud ressurssi, mida jäätmemajanduse valdkonda pühendada,” selgitas Raimond Tamm, “kindlasti ei päde väide, et kohalik omavalitsus peab leidma muude tulude arvelt võimaluse jäätmemajandust piisavalt rahastada, sest seda raha lihtsalt pole.”

Tamm nentis, et jäätmete liigiti kogumine on jäänud teatud tasemele toppama ning avaldas lootust, et jäätmereform annab sellele uue hingamise. “Selleks, et ringmajandus saaks areneda, on põhiline eeldus liigiti kogumine. Inimestel peab olema ka majanduslik motivatsioon jäätmeid koguda ehk liigiti kogutud jäätmete äraveo hind peab olema odavam. Lõpuks tuleb paisu tagant lahti saada ka jäätmemajanduse digitaliseerimine ehk andmete esitamine ja ülevaadete saamine võiks olla palju tõhusam.”

Tartu abilinnapea rõhutas vajadust edendada ringmajanduslahendusi omavalitsustes koha peal, mitte transportima jäätmeid sadade kilomeetrite kaugusele, tekkinud arutelu käigus esitasid mitmed ettevõtjad abilinnapeale küsimuse, kas Tartu andma ka oma territooriumile jäätmete käitlemise lubasid.

“Kohaliku ringmajanduse edendamine on meie jaoks prioriteet ja kui ettevõtjatel on soov meie piirkonnas teha jäätmekäitluslahendus, investeering ringmajandusse, siis loomulikult me oleme selles osas toetavad,” nentis Tamm ning kutsus ettevõtjaid võimalike lahenduste üle arutlema, “asukoha põhistes vastuseisudes ehk nn “NIMBY” efekti puhul ei tohi ettevõtteid jätta üksi, sest muidu neid investeeringuid ei sünni. Näite saab tuua Tartu ohtlike jäätmete käitlustehase laiendamisest, mis poleks ilmselt muidu teoks saanud kui omavalitsus poleks olnud väga toetaval positsioonil. Me püüame ettevõtjaga koos alati leida kommunikatsioonivõimalused, kuidas asjad elanikele ära seletada. Elanike muresid saab ja peab tasakaalustama kohalik omavalitsus.”

Pildid: https://drive.google.com/drive/folders/1ONdt8-akU0JrBlgrW0Vlzkj9c0mrHZ1P?usp=sharing

(ERMEL)

Ringmajanduspäev on järelvaadatav siin: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120291831/jarelvaadatav-eesti-ringmajandusettevotete-liit-arutab-jaatmereformi-kuidas-seda-ellu-viia

  1. mail toimus Tallinnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (ERMEL) korraldatud Ringmajanduspäev, kus arutletakse, kas jäätmereformi käigus välja pakutud muudatused viivad meid lähemale oluliste eesmärkide saavutamisele või pigem vastupidi. Ülevaate Taani jäätmekorraldusest andis Nils Bukhold, kohaliku omavalitsuse vaadet jagas Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning poliitilise väitluse pidasid Hanah Lahe (Reformierakond) ja Riho Terras (Isamaa).