Tartu ringrenoveerimise konverentsil otsitakse lahendusi ehitusmaterjalide korduskasutamiseks

Konverents “Lammutuselt uuele ehitusplatsile” on Tartu ringrenoveerimise projekti lõpuüritus, mis toob kokku riigi, linna ja ettevõtjate esindajad. 

 

Tartu ringrenoveerimise projekti käigus otsiti lahendusi, mis tõendavad ehitusmaterjalide ringkasutuspotentsiaali. Tartusse loodi korduskasutatud materjalidest rattamajad, ringkasutus pank, digilahendused, tehti mitmeid teadus- ja arendustöid ning viidi läbi koolitusi. Lõpukonverentsil 28. veebruaril otsivad kõik osapooled lahendusi, kuidas muuta ehitusmaterjalide ringkasutus lihtsamaks ja tavapärasemaks. 

“Tartu on Eestis esimene omavalitsus, kes on kävitanud ehitusmaterjalide ringkasutuspanga ja piloteerinud lammutuselt saadud ehitusmaterjalide korduvkasutust, ehitades kasutatud materjalidest avalikku linnaruumi  neli rattamaja. Meie eesmärk on näidata, et kasutatud ehitusmaterjale on võimalik uuesti kasutada ning nendest midagi ilusat ja vajalikku  ehitada. Sellest aga olulisem on avalikkusele  teadvustada, et ehitusmaterjalide korduvkasutamine on võimalik, vajalik ning seda ei tohiks karta,” rääkis Tartu Linnavalitsuse majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne.

Eestis on kogujäätmeteke viimase 10 aasta jooksul ligi 15% vähenenud, kuid ehitus- ja lammutusjäätmete teke kasvanud enam kui poole võrra. “Kui seni on materjalide taaskasutamise potentsiaal ja majanduslik otstarve olnud teisejärguline, siis Tartu projekti raames on reaalselt otsitud lahendusi, kuidas korduskasutatavad materjalid uuesti ehitusplatsil kasutusele võtta. Sellega on Tartu linn olnud teenäitajaks ning viinud ellu selle, millest seni on vaid räägitud: rajanud linnaruumi korduskasutatavatest materjalidest rattamajad, loonud ringkasutuspanga. Konverentsi lõpudiskussioonis proovime ühiselt – riik, omavalitsus, praktikud – koos arutada, kuidas kõrvaldada nii õiguslikud kui praktilised takistused, et järjest rohkem elemente ja materjale jõuaksid lammutusobjektidelt ehitusobjektidele,“ rääkis projektipartneri Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. 

Tartu ringrenoveerimise projekti käigus loodi pilootlahendused ehitusmaterjalide taaskasutatavuse tõendamiseks, arendati välja Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspank, samuti ringkasutuspanga digilahendus ja loodi koostöös eramuomanikega praktilised ringrenoveerimise näited ja rattapaviljonid, mis on tehtud korduskasutatud materjalidest.

Tartu Ringrenoveerimise projekti eesmärk on piloteerida lahendusi, mis tõendavad ehitusmaterjalide ringkasutuspotentsiaali ning saavutada ringmajanduse põhimõtete integreerimine Tartu linna piires toimuva renoveerimislaine protsessi, et ringmajanduse põhimõtted oleksid integreeritud Tartu linnas toimuva renoveerimislaine protsessi. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Tartu Linna korduskasutatavatest materjalidest rattamajade pildid: https://www.tartu.ee/et/tartu-linna-ringrenoveerimise-projekt

Projektis osalevad Tartu Linnavalitsus, Tallinna Tehnikaülikool, Säästva Renoveerimise Infokeskus, SINTEF, Trondheimi Linnavalitsus ja  Eesti Ringmajanduse Ettevõtete Liit.

Ringrenoveerimise projektist lähemalt: https://www.tartu.ee/et/ringrenoveerimine#Tegevused