Teabepäev – mis toimub jäätmekorralduses 2022. aastal

Järgmisel teisipäeval, 16. veebruaril, toimub Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja EJKL Kompetentsikeskuse teabepäev, kust saab praktilist nõu, kuidas KOVid peaksid koostama korraldatud jäätmeveo hankedokumente ning jäätmekorraldus panna toimima nii, et oleks võimalik kätte saada puhtad materjalid, mida ringlusse suunata.

 

Keskkonnaagentuuri esindaja annab teabepäeval ülevaate jäätmevaldkonna statistikast. Just numbrid on need, mis kõige paremini kajastavad tegelikku olukorda ja võimaldavad teha järeldusi, kuidas me jäätmete kogumise ja ringlusse suunamisega siiani hakkama oleme saanud.

 

Teabepäev on mõeldud kõigile, kellel on huvi jäätmekorralduse, jäätmete materjalina ringlussevõtuvõimaluste ning ringmajanduse vastu.

 

„Väga olulist rolli jäätmete liigiti kogumisel mängivad kohalikud omavalitsused, kelle ülesanne on luua kohalikele elanikele võimalused jäätmeid liigiti ära anda. Aasta-aastalt on seis kohalikes omavalitsustes paremaks muutunud ja jäätmehoolduseeskirjadega kavandatud tegevused on ka ellu viidud,“ sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

 

Eesti Ringmajandusettevõtet Liit on aastaid juhtinud tähelepanu asjaolule, et materjalide ringlussevõtul on võtmeküsimus biolagunevate jäätmete liigiti kogumine, sest liigiti kogutud biolagunevad jäätmed on sisendiks nii komposti kui ka biogaasi ja kääritusjäägi tootmisele. Eelduseks on aga, et biolagunevad jäätmed on korrektselt liigiti kogutud ja tegu on kvaliteetse materjaliga.

 

Kohalike omavalitsuste tegemistel jäätmete liigiti kogumise arendamisel on pidanud silma peal Keskkonnaamet, kes on viimastel aastatel teinud ka kokkuvõtted, kuidas kohalikud omavalitsused on oma ülesannetega liigiti kogumise korraldamisel hakkama saanud. „Teabepäeval jagab keskkonnaamet ka nõu, kuidas panna kokku praktikas toimivad ja liigiti kogumisele panustavad korraldatud jäätmeveo hankedokumendid nii, et see tooks kaasa ka sisulise muudatuse ning aitaks kaasa materjalide eriliigilisele kokkukogumisele ja ringlussevõtmisele,“ lisas Rüütelmann.

 

Näiteid „elust enesest“ jagavad jäätmeveo turul tegutsevate ettevõtete esindajad ning sõna saavad ka kohalikud omavalitsused, kes on vaeva näinud ja liigiti kogumise oma territooriumil edukalt käima saanud.

 

TEABEPÄEVA AJAKAVA

Teabepäev toimub Tallinnas Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4), osaleda saab ka läbi veebi.

10.00 – 10.30        Aleksandr Taraskin, Keskkonnaagentuur, Eesti tulemused jäätmevaldkonnas 2020.a. – ladestamine, liigiti kogumine, materjalina ringlussevõtt.

10.30 – 11.45        Reet Siilaberg/Helen Akenpärg, Keskkonnaamet, Ülevaade, kuidas on kohalikud omavalitused saanud hakkama liigiti kogumise korraldamisega.  Näpunäited korraldatud jäätmeveo hankedokumentide koostamiseks.

Helen Sõmerik, Eesti Keskkonnateenused AS, „Eredamad“ näited korraldatud jäätmeveo hanketingimustest.

11.45 – 12.30    LÕUNA

12.30 – 13.10    Kerli Laur, Saku Vallavalitsus, Kerli Lambing, Lääne-Harju Vallavalitsus, Parimad praktikad korraldatud jäätmeveo ja liigiti kogumise korraldamisest kohalikes omavalitsustes.

13.10 – 13.30    Külli Kell, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Teisene toore/ringmajandus kui kohalike ressursside väärindamise üks olulistest valdkondadest.

13.30 – 16.15    Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool, Kalle Grents, EKT Ecobio OÜ, Liigiti kogutud biolagunevate jäätmete tänased käitlusvõimalused – komposti tootmine ning biogaasi ja kääritusjäägi tootmine.

Sisendmaterjali puhtus ja toote kvaliteet. Bioplastide omadused ja käitumine tootmisprotsessis.