• Ringmajandusettevõtete Liit ootab ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatideks

  Ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatide kohta võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanekud esitatakse koos põhjendustega, miks kandidaat peaks pälvima Ringmajanduse Veduri või Piduri tiitli. Palun saada oma ettepanekud rmel@rmel.ee. Ettepanekuid ootame kuni 01. septembrini 2023 (kaasa arvatud).   Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku

 • Galerii: klaaspakendi teekond uueks pudeliks ja purgiks

  Klaasi on üks jätkusuutlikumatest pakendimaterjalidest – seda on võimalik ümber töödelda pea lõpmatu arv kordi, ilma et materjali kvaliteet ja puhtus väheneks. Tänapäevased klaaspakendid on võimalikult õhukesed, et vähendada transpordikulu ning seetõttu ka mõeldud ühekordseks kasutamiseks. NB! Seetõttu on ka väga okei, kui klaaspakend konteinerisse katki kukub! Klaaspakendi taaskasutuse ring on lihtne ja

 • Tartus valmis esimene ringkasutatud ehitusmaterjalidest rattapaviljon

  Tartus algas 2022. aasta sügisel ringrenoveerimise projekt, mille raames tuuakse esile ehitusmaterjalide ringkasutuspotentsiaali.    Projekti eesmärgiks on ringmajanduse põhimõtete juurutamine Tartu renoveerimislainesse. Ringrenoveerimise näidislahenduste abil innustatakse renoveerimisel kasutama rohkem ringkasutatud materjale. Tänaseks on valminud esimene ringkasutatud materjalidest ehitatud rattapaviljon, mis asub Tartu Karlova koolis aadressil Salme 1a. Rattapaviljon on ehitatud

 • Ringmajandusettevõtete Liidu, ettevõtjate ja Lääne-Harju Vallavalitsuse koostöös saavad kõik Lääne-Harju valla koolid sortimisjaamad

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Lääne-Harju Vallavalitsusega ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Lääne-Harju koolidesse jäätmete kokku 35 sortimisjaama. Kõik valla kooliõpilased ning töötajad saavad olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde.    „Enamus Lääne-Harju valla koole on liitunud Rohelise Kooli programmiga ning jäätmete sorteerimine on õpilastele juba päris selge. Oluline ongi hakata muutma

 • Miks ja kuidas koguda biojäätmeid

  Miks koguda liigiti biojäätmeid? Biojäätmed on väga hästi ringlusse võetav materjal. Kui koguda biojäätmeid liigiti, jõuab sellest ringlusesse 100%. Kui panna biojäätmed segaolmejäätmete konteinerisse, satuvad need põletusse või prügilasse, kus lagunemisel eraldub metaan, mis on üks kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. Biojäätmetest saab toota biogaasi, mida saab kasutada elektri tootmiseks, majapidamistes kütmiseks

 • ERMELi galerii: täiesti tavalised köögid, kus kogutakse liigiti biojäätmeid

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit kogus kokku n-ö tavaliste kodude jäätmete sortimislahenduste galerii. Pildid on tehtud Tallinna, Tartu ja Harjumaa kodudes – nii väikestes, nn hruštšovka köökides, moodsate uuselamute kui eramajade köökides – kõik siiski tavalistes kodudes. „Kodudes tekibki kõige rohkem pakendi- ja biojäätmeid – biojäätmeid umbes kolmandik kodusest jäätmetekkest, pakendijäätmeid isegi

 • ERMELi ja Delfi keskkonnaministri kandidaatide debatt on järelvaadatav

  8. veebruaril toimus keskkonnaministrikandidaatide debatt, et arutada, kas ja kidas on Eesti valmis olulisteks muudatusteks. Debatile osalesid Riigikogus esindatud erakonnad ja erakonnad, kes ületavad viimaste arvamusküsitluste järgi valmiskünnise 5%. Debatist võtsid osa: Sotsiaaldemokraatlik erakond: Madis Kallas Reformierakond: Yoko Alender Keskerakond: Tõnis Mölder Isamaa: Üllar Saaremäe EKRE: Rain Epler Eesti 200:

 • Keskkonnaministri kandidaatide debatil lahatakse ringmajanduse ja jäätmepoliitika suurimaid väljakutseid

  Kolmapäeval, 8. veebruaril kell 10.00 korraldab Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) koostöös Delfi Meediaga erakondade keskkonnaministrikandidaatide debati. Vestluses osalejatelt uuritakse, kuidas suunata Eesti elanikke rohkem jäätmeid liigiti koguma ja jõuda kokkuleppele nii elanike kui kohalike omavalitsustega uute käitlusvõimsuste rajamises osa  ja seeläbi saavutada senisest parem jäätmete ringlussevõtt. Debatile on oodatud täna Riigikogus

 • Hiiumaa sortimisjaamade projektist valmis video – tere tulemast Hiiumaa ringmajandustsooni!

  Kool on suurepärane koht, kus omandada praktilised jäätmete sortimise kogemused, aga ka teadmised, mis jäätmetest edasi saab. ERMEL koostöös liikmete, partnerite ning Hiiumaa vallavalitsusega paigaldas Hiiumaa koolidesse sortimisjaamad.  Kõik Hiiumaa koolid on saanud jäätmete sorteerimisjaamad, mis tähendab, et paradiisisaarel teab iga koolilapski, kuidas jäätmeid liigiti koguda. Pikem eesmärk on varustada

 • ERMELi aasta kokkuvõte – Uudisleht 2022

  2022. aasat oli Eesti Ringmajandusettevõtete Liidul väga aktiivne: lisaks tavapärastele liidu tegevustele – ettevõtjate huvide kaitse, ühistegevused ning igapäevasele infvahetusele — osales ERMEL 2022. aasta jooksul mitmes uudses ja põnevas projektis, mis panustasid ringmajanduse elluviimisesse Eestis. Koolide sortimislahendused, laste sortima õpetamine koostöös Delfi Meediaga Lotte sõul, ringrenoveerimise projektid. Loe lähemalt