Uuringu “Renoveeritavate ja lammutatavate hoonete materjalide ringkasutuse potentsiaal Eestis“ aruanne on leitav Kliimaministeeriumi lehel

LIFE IP BuildEST projekti raames viis Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Maaülikooliga läbi uuringu selleks, et mõista renoveerimise ja lammutamise käigus tekkivate jäätmete iseärasust ja käitlusringi. Kaardistati 20 lammutamisele ja 20 renoveerimisele minevas hoones kasutatud ehitusmaterjalid ja -elemendid ning hinnati ehitusmaterjalide ja -elementide korduskasutuse ja jäätmete materjalina ringlussevõtu võimalusi. 

BuildEst raames ja ERMEL tellimisel valminud uuringu “Renoveeritavate ja lammutatavate hoonete materjalide ringkasutuse potentsiaal Eestisaruanne koos lisadega on leitav Kliimaministeeriumi lehel.

https://kliimaministeerium.ee/buildest/ringmajandus