Tartu linna ringrenoveerimise projekt

Tartu soovib saavutada Euroopa 100 Kliimaneutraalse linna missiooni ning olla kliimaneutraalne aastaks 2030. Ehitussektoris tekib 9% Eesti jäätmetest ning jäätmete ringkasutus on ehitussektoris täna madalakvaliteediline – üle 90% ringlussevõetud ehitusmaterjalidest kasutatakse tagasitäiteks.

Et saavutada kliimaneutraalsus, on vaja kiiremas korras ja terviklikult renoveerida vähemalt 50% olemasolevast hoonefondist. See tähendab, et oluliselt suureneb ehitus- ja lammutusjäätmete teke ning materjalidele tuleb leida korduskasutuslahendused või suunata jäätmed materjalina ringlusesse. Linnasisesed ehitusmaterjalide tagasitäitealad on aga ammendunud ja ressursside kasutamine tagasitäiteks on tegelikult raiskamine.

Tartu Ringrenoveerimise projekti raames piloteeritakse lahendusi, mis tõendavad ehitusmaterjalide ringkasutuspotentsiaali. Projekti kõige olulisem eesmärk on, et ringmajanduse põhimõtted oleksid integreeritud Tartu linnas toimuva renoveerimislaine protsessi.

 

Projektis osalevad
Tartu Linnavalitsus
Tallinna Tehnikaülikool
Säästva Renoveerimise Infokeskus
SINTEF
Trondheimi Linnavalitsus
Eesti Ringmajandusettevõtete Liit

 

PROJEKTI INFOLEHT Tartu linnavalitsuse projektide lehel

 

Tartu ringrenoveerimise projekti peamised eesmärgid
1) Juurutada ringrenoveerimise põhimõtted Tartu linnavalitsuses
2) Arendada renoveerimis- ja lammutusprojektidest tekkivate ehitusmaterjalide kasutatavuse tõendamise meetodeid
3) Suurendada ringrenoveerimise võtmerühmade teadlikkust
4) Arendada Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspanka
5) Luua ehitusmaterjalide ringkasutuse demonstratsioonobjektid

 

Demoobjektid

Ehitusmaterjalide ringkasutuse demoobjektidena valmivad rattapaviljonid Tartu avalikus linnaruumis. Rattapaviljonid on projekti esimesed väljundid, mis peatselt ka välja paistavad. Esimene rattamaja on valmimisel – ootab lumesulamist, et saaks tööd lõpetada, teised kolm ehitusmaterjale korduskasutavad rattapaviljonid valmivad 2023. aasta jooksul.