Auliige

Agu Remmelg

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek omistas Agu Remmelgale liidu auliikme staatuse 16.märtsil 2017.a. Agu Remmelg on kuulunud juhatusse aastatel 2007 – 2017 e. 10 aastat. Agu on tegutsenud juhatuse aseesimehena ja juhtinud liidu erinevaid töögruppe. E-mail: email(at)remmelg.ee

Aivar Lõhmus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek omistas Aivar Lõhmusele liidu auliikme staatuse 14. märtsil 2019. a. Aivar Lõhmus on kuulunud juhatusse aastatel 2003 – 2007 ja 2009 – k.a. ning tegutsenud juhatuse esimehena 2009 – 2013 ja 2017 – 2019. Aivar olnud koostööprojekti “Jäätmete Taaskasutusklaster” algataja ja  eestvedaja. Lisaks eelnevale on Aivar

Taidus Aave

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek omistas Taidus Aavele liidu auliikme staatuse 30.märtsil 2012.a. Taidus Aave on EJKL asutajaliige ja on kuulunud liidu juhatusse alates liidu asutamisest 1996.aastal kuni kevadeni 2015. Taidus Aave on olnud liidu juhatuse esimees aastatel 2001-2008. Ka täna lööb Taidus aktiivselt kaasa liidu tegemistes aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmena.

Liikmed

BAO ohtlikud jäätmed OÜ

BAO ohtlikud jäätmed OÜ tegutseb Eestis alates 2008 aastast. Tegevusalad on ohtlike jäätmete kogumine, taaskasutamisele eelnev sorteerimine ja mehhaaniline töötlemine, ladustamine, reostunud pinnase puhastamine erinevate meetoditega. Kogutud ohtlikest jäätmetest 90% taaskasutatakse, vähendades seeläbi oluliselt prügilasse ladestavate jäätmete hulka. Aadress: Lao tn. 5, 74114 Maardu, Harjumaa. E-mail: info@bao.ee Kodulehekülg: www.bao.ee

Buchen Industrial Services Baltikum OÜ

Buchen Industrial Services Baltikum OÜ on asutatud 2005.a. Buchen UmweltService GmbH poolt. Buchen Group on Euroopas juhtiv puhastus ja jäätmekäitlus ettevõte. Ettevõtte põhilisteks klientideks on nafta rafineerimistehased üle Euroopa. OÜ tegeleb tööstusseadmete, elektri- ja soojusjaamade seadmete, torustike ja tanklamahutite puhastamisega põhiliselt Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja emafirma tellimusel ka

Des Akt OÜ

Tööstuslik radioaktiivsete jäätmete käitlus. Eesmärgiks on pakkuda teenust mis aitaks neutraliseerida ja võimalusel taaskasutada tööstusliku tegevuse käigus juba tekkinud või potentsiaalselt tekkivaid jääke ja jäätmeid. Des Akt OÜ on Põhja- ja Baltiregioonis üks vähestest ISO 9001 ja ISO 14001 sertifitseeritud radioaktiivsete jäätmete käitlemise, desaktiveerimise ja iseloomustamisega seotud teenuste osutamisega tegelevatest

EcoPro AS

Tegevusalad: jäätmekäitluskavade koostamine, jäätmekäitluse alased uuringud ja konsultatsioonid; keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaauditid; reostusuuringud ja keskkonnaseisundi hinnangud; reostunud pinnase puhastamine erinevatel meetoditel; reostunud pinnase ja põhjavee saneerimine; ohtlike jäätmete kogumine ja kahjutustamine; Tallinna Jäätmekäitluskeskuse – TJK (Betooni 17) operaator; Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse ja lõppladustuspaiga operaator. Aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn

Eesti Elektroonikaromu OÜ

OÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Aadress: Vana Narva mnt 26, Maardu 74114, Eesti Telefon: +372 56 236 697 Kontakt: Kaur Kuurme E-mail: info@elektroonikaromu.ee Kodulehekülg: www.elektroonikaromu.ee

Eesti Jäätmekäitlus OÜ

Keskkonnasäästlik mõtteviis võiks tänapäeval olla iga ettevõtte prioriteet. Eesti Jäätmekäitlus peab oluliseks ringmajanduse põhimõtteid. Eesti Jäätmekäitlus on seadnud oma eesmärgiks võimalikult efektiivse jäätmete sorteerimise, et suunata uuesti ringlusesse ja taaskasutada maksimaalne kogus ehitus- ja lammutusjäätmetest. Eesti Jäätmekäitlus on veendunud, et umbes 90% neile jõudvatest jäätmetest on võimalik uuesti ringlusesse võtta,

Eesti Keskkonnateenused AS

AS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid: Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine. Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine. Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Tänavate, teede hooldus – puhastame

Eesti Pakendiringlus OÜ

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on: luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk; korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise; informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest Pakendite kogumine Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Eesti Pakendiringlus OÜ on üle Eesti paigaldanud rohkem kui 2000 pakendikogumise

EKT Ecobio

EKT Ecobio biogaasitehas on Eestis hetkel ainulaadne, esmakordselt on loodud võimalus taaskasutada inimestelt kokku kogutud köögi- ja sööklajäätmeid. Kogutud biojäätmetest toodetakse biogaasi, millega sõidavad Tallinna bussid. Samuti on saaduseks digestaat, millega väetatakse Põhja-Eesti põlde. EKT Ecobio tehas toimib ringmajandusmudeli järgi ning sellel on suur mõju ladestamisele suunatavate jäätmete koguse vähendamisele.

Enefit Green AS

Enefit Green on Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid. Ettevõte on Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga ja kuulub rahvusvahelise energiaettevõtte Eesti Energia kontserni. Enefit Green toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks Iru jäätmepõletuselektrijaamas prügilatesse ladestamise asemel. Aadress: Lelle 22, Tallinn Telefon: 5865 4999 E-mail:

Epler & Lorenz AS

Tegevusaladeks on ohtlike jäätmete: kogumine termiline töötlemine põletamine bioremedatsioon taaskasutamine. Aadress: Ravila 75A, 51014 Tartu Telefon: 7 421 398, 50 54048 Faks: 7 422 780 Kontakt: Janis Lorenz E-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee Kodulehekülg: http://www.epler-lorenz.ee/

Green Gravels OÜ

Green Gravels OÜ toodab Järvakandi tehases kergkillustikku, mis annab olulise panuse Eesti klaasijäätmete taaskasutusse. Aastas suunab ettevõte ringlusesse 11 000 tonni klaasi ja esimeses etapis on Green Gravels OÜ võimeline tootma kuni 60 000 m³ VitriCel kergkillustikku aastas. Tegemist on keskkonnasõbraliku materjaliga, mida kasutatakse eelkõige taristu- ja hoone-ehituses, aga ka aia- ja

Heidelberg Cement Kunda AS

Heidelberg Materials Kunda AS-i (endise nimega Kunda Nordic Tsement AS) peamine tegevusala on erinevat liiki tsemendi ja lubjakivikillustiku tootmine. Ettevõte kuulub kontserni Heidelberg Materials, mis on üks juhtivaid ehitusmaterjalide tootjaid maailmas. Aadress: Jaama 2, 44106 Kunda Kontakt: Kalle Kikas E-mail: kalle.kikas@heidelbergmaterials.com Kodulehekülg: www.kunda.heidelbergmaterials.ee

Hiiumaa Jäätmejaam OÜ

Hiiumaa jäätmejaam OÜ on Hiiumaa omavalitsuse äriühing, mis on loodud Hiiumaa jäätmehoolduse korraldamiseks ning arendamiseks. Osaühingu peamiseks ülesandeks on Hiiumaa jäätmejaama haldamine. Aadress: Hiiu mnt. 28, Käina 92101 Telefon: 51 84 332 Kontakt: Tambet Toomemäe E-mail: tambet.toomemae@hiiumaa.ee Kodulehekülg: www.hiiuprygila.ee

Katevara OÜ

Katevara OÜ on katuse- ja fassaaditöödele spetsialiseerunud ehitusettevõte asukohaga Ida-Virumaal. Oma klientidele eelistame pakkuda valdkonnapõhist teenust ehituse alustamisest kuni kasutusloani. Aadress: Pargi 37/1 Jõhvi, 41537 Ida-Virumaa E-mail: teet@katevara.ee Telefon: +372 520 0951 Kodulehekülg: https://www.katevara.ee  

Niidu Ladu OÜ

Niidu Ladu OÜ tegeleb täitematerjalide tootmise ja jäätmete ümbertöötlemisega. Aadress: Niidu 17, Pärnu 80047 E-mail: info@niiduladu.ee Telefon: +372 5620 8180 Kodulehekülg: www.niiduladu.ee

NTM Baltic OÜ

NTM Baltic OÜ on Soome ettevõttele AB Närpes Trä & Metall kuuluv äriühing, mis on veokite pealisehitiste, prügipakkijate ja haagiste valmistaja. NTM Baltic OÜ alustas Eestis Eriauto Remont OÜ nime all 1996. aastal kuni nimevahetuseni 26.10.2005.a. Tegemist on tootmisettevõttega, mis tegeleb Eestis prügipakkijate müügiga ning hooldusega, veokite pealisehitiste ning haagiste

Prügiekspert OÜ

Prügiekspert OÜ peamiseks tegevuseks on ehitus-, lammutus- ja koristusjäätmete vedu. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad ka jäätmete pealelaadimine ja erinevad koristus- ning lammutustööd. Aadress: Peterburi tee 46-104, Tallinn Telefon: +372 6212 777 Faks: +372 6403 765 Kontakt: Mart Ojasoo E-mail: info@prygiekspert.com Kodulehekülg: http://www.prygiekspert.com

RVM Systems OÜ

RVM Systems OÜ tegeleb aktiivselt keskkonnahoiuks paremate tingimuste ja võimaluste loomisega. Pandipakendiga seotud tegevused: Pandimärgisega pakendite kogumine, maksumärgita pakendite kogumine, taaraautomaatide hooldus ja uuendus. Peamine tegevusala on taaratagastusautomaatide müük, rent ja hooldus. Ühtlasi haldab pakendipunkte ning pakume sise- ja välispuhastusteenust üle kogu Eesti. Aadress: Allika tee 8, Peetri 75312, Eesti Telefon:

Saaremaa Prügila OÜ

OÜ Saaremaa Prügila asutati 02. märtsil 2007.a Kuressaare linna, Kaarma valla ja Pihtla valla poolt. Osaühingu tegevuse eesmärk on Saare maakonna jäätmekäitluse koordineeritud arendamine. Põhilised eesmärgid on: Kudjape jäätmejaama haldamise korraldamine; Kudjape prügila sulgemise ja korrastamisega seonduvad tegevused Aadress: Marientali tee 27, 93815 Kuressaare Telefon: 45 20470 Faks: 45 20

Sibelco Green Solutions Estonia OÜ

1872. aastal asutatud ja endiselt eraomandis olev ettevõte on kasvanud tõeliselt rahvusvaheliseks materjalilahenduste äriettevõtteks, peamiselt mineraalide kaevandajana, täna Euroopa suurim klaasijäätmete sorteerija. Aadress: Saeveski tn 2, Järvakandi, 79101 Rapla maakond Kodulehekülg: http://www.sibelco.com

Survepesu OÜ

Survepesu OÜ tegevusvaldkonnad on järgmised: survepesu; märgliivapritsitööd; kuivliivapritsitööd; lammutustööd; ehitusjäätmete vedu; prahikonteinerite rent, hüdrofobiseerimine; tõstukite, tellingute ja töölavade paigaldamine. Aadress: Laki 12, Tallinn 10621 Telefon: 5 24 24 24; 656 3247 Faks: 656 3247 Kontakt: Tarmo Tamm E-mail: survepesu@survepesu.ee Kodulehekülg: http://www.survepesu.ee

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on: prügila haldamine; tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine; III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine; RDF-i toomine. Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald Telefon: 609 6018 Faks: 609 6014 Kontakt: Jana Mehine E-mail:

Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde rajati 2003. aastal tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskus, kus töödeldakse autoklaavis 18 01 03* ja 18 02 02* jäätmeid, muutes töödeldud jäätmed ohututeks. Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskuses töödeldakse põhiliselt kliinikumis endas tekkinud 18 01 03 jäätmeid, kuid pakutakse teenust ka väljaspoole. Aadress: L. Puusepa 1a, Tartu

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ peamiseks tegevusalaks on pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise organiseerimine ning jäätmete sorteerimisalase teavitustegevuse tegemine nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on keskkonnaministri poolt akrediteeritud ning Tootjavastutusorganisatsioon OÜ tegevused vastavad Pakendiseaduses taaskasutusorgnisatsioonile pandud ülesannetele. Aadress: Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415 Telefon: +372 681 1480 Faks: Kontakt: Kristiina Dreimann E-mail: kristiina.dreimann@tvo.ee

Torma Prügila

​Torma prügila on üks viiest täielikult keskkonnanõuetele vastavast prügilast Eestis, mis tegutseb alates 2001. aastast. Prügila pindala kokku on 25,63 ha, millest välja on arendatud ca 11 ha. Välja on ehitatud jäätmete ladestusalad (uus IV ladestusala avati 2020. a lõpus), asfalteeritud kompostimisväljak ja erinevate jäätmete töötluse- ja hoiustamisalad. Prügilas tekkiv

Väätsa Prügila AS

Tegevusalad: jäätmete käitlemine; taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine; inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine; ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine; jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine; transporditeenused. Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa Telefon: 38 40111; 51 36238 Faks: 38 40111 E-mail: info@prygila.ee Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/

Vaitorg OÜ

Vaitorg OÜ on asutatud 1997 aastal. Teevad koostööd nii Leedu, Soome kui ka Eesti klientidega. Põhitegevuseks on vanapaberi ja pakendite töötlemine, kokku pressimine, utiliseerimine ja transportimine. Teenused: Pakendi- ja paberijäätmete väljavedu – jäätmesaadetiste vedamine lähtekohast sihtkohta Pakendi- ja paberijäätmete kokkupressimine – jäätmete paremini transportimiseks Paberijäätmete kogumine ja utiliseerimine – kogume