Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/ EJKL Kompetentsikeskuse välisvisiit Washingtoni/New York’i

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/ EJKL Kompetentsikeskuse välisvisiit Washingtoni/New York’i.