Ringsõit: Pakendite kogumine ja käitlemine LUUBI ALL

9.45 – 10.00       Kogunemine Ülemiste Keskuse parklas.

10.00                   Väljasõit Ülemiste Keskuse parklast.

10.45 – 11.45     Külastame WeeRec OÜ Kiiul.

WeeRec OÜ tegeleb vanade elektri- ja elektroonikajäätmete ning plastpakendite ümbertöötlemisega. Ettevõtte poolt ümbertöödeldud plastiku graanul müüakse erinevatele

plastitööstustele. Põhitoodanguks on HDPE ekstrusiooni või survevalu tootmiseks mõeldud graanul.

11.50 – 12.30    LÕUNASÖÖK.

13.00 – 14.00     Külastame Eesti Pakendiringlus OÜ.

                             Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, kes kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Ettevõte on üle Eesti paigaldanud rohkem kui 2000 pakendikogumise konteineri. Kõiki pakendeid peab peale kogumist ja enne taaskasutamisse suunamist sortima. Pakendite sortimist lähemegi vaatama.

14.30 – 15.30     Külastame Eesti Pandipakend OÜ.

Eesti Pandipakendi ülesandeks on üle-eestiliselt korraldada pandiga joogipakendite kogumist ja taaskasutamist. Ettevõte tegeleb vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastik-, klaas- ja metallpakendite logistika, loendamise, sorteerimise ja taaskasutuseks ettevalmistamisega.

15.45                   Jõuame tagasi Ülemiste Keskuse parklasse.

Ringsõidu ajakvasse võib veel tulla täpsustusi.

Ringsõidul osalemise tasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 75 EUR ja kõikidele teistele 89 EUR.

Osalemissoovist kirjutage palun margit@recycling.ee