Eesti Jäätmekäitlejate Liidul uus juhatus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2019.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uude juhatusse:

  1. Kristiina Dreimann-Azojan (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ),
  2. Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS),
  3. Kalle Kikas (Kunda Nordic Tsement),
  4. Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS),
  5. Aivar Lõhmus (Väätsa Prügila AS),
  6. Veiko Räim (Eesti Energia AS) ja
  7. Aivar Sülla (Green Marine AS).

Üldkoosolek omistas Agu Remmelgale liidu auliikme staatuse!

Aprillis toimuval esimesel juhatuse koosolekul valitakse juhatuse esimees ja aseesimees.