Hiiumaa Prügila uus juht: Võime saada suunanäitajaks

Prügila uus juht: Võime saada suunanäitajaks
Artikkel avaldatud: Hiiu Leht, 15.11.2019

Novembrist alustas OÜ Hiiumaa Prügila juhatuse liikmena Tambet Toomemäe, kelle esimeseks suureks väljakutseks on uus jäätmekorraldussüsteem.

Tambet Toomemäe sõnul saab uuest aastast kehtima hakkav Hiiumaa valla jäätmekorralduse süsteem olema väljakutse. “Praegu jõuab prügilasse kõik peamiselt segaolmena, see pressitakse ühte konteinerisse ja viiakse mandrile. Uue süsteemi järgi on inimene aga kõik juba eraldi sorteerinud ja prügilal peab olema võimalus seda ka eraldi käidelda,” selgitas Toomemäe.

Just jäätmete eraldi käitlemine on prügila jaoks uus asi. Muudatusega loodetakse saavutada, et segaolmejäätmete maht väheneb, rohkem aga tekkiks sel juhul sorteeritud pakendijäädet, mille prügila peab suutma eraldi kokku koguda ja nii ka mandrile saata. Prügila juht kinnitas, et müüt nagu pandaks prügilas kõik sorteeritud jäätmed ikkagi kokku, ei vasta tõele.

Uus teema on ka biojäätmete kogumine. Prügilas seni jäätmeid ei kompostitud, aga uuest aastast on plaan ka seda tegema hakata. Toomemäe ütles, et kompostimise korraldamine on üks tema esimesi töid. Kompostimiseks on erinevaid võimalusi, aga kuna veel pole teada, millises mahus jäätmeid prügilasse tulema hakkab, pole metoodikat veel välja valitud. “Praegu ootame ja vaatame. Mõtleme parimat varianti, kuidas kompostjäätmeid siin parimal moel käidelda,” ütles prügila juht.
Kompostimise ala on prügilal olemas olnud algusest peale ja seni seisab see kasutuseta.

Toomemäe rääkis, et ka mujal maailmas on suund sinnapoole, et jäätmeid tuleb hakata liigiti koguma. “Hiiumaa on praegu suunanäitaja, teistes valdades tehakse ka juba ühtteist, aga sellist plaani nagu meil uuest aastast, teistel veel pole,” tõdes ta.
Toomemäe usub, et need otsused tehakse ka seaduse tasandil mõne aastaga, aga selleks peab juba praegu valmis olema. “Saame proovida ja oma asja käima panna – võibolla Hiiumaa saabki olla edulugu oma ringmajanduse ja jäätmekorralduse poole pealt,” ütles Toomemäe.

Prügilast jäätmejaamaks

Toomemäe on juba jõudnud käia tööks ettevalmistaval ohtlike jäätmete käitlemise koolitusel ja tõi välja sealt kuuldud vastuolu asutuse nimes. “Mõiste “prügila” tähendab jäätmekäitluskohta, kus jäätmeid ladestatakse kas maa alla või maa peale,” selgitas ta. Kuna Hiiumaa prügilas seda ei tehta ja kõik jäätmed viiakse ladestamiseks mandrile, oleks saare prügilat õigem hoopis jäätmejaamaks kutsuda.
Küsimusele, kust tuli seni peamiselt energeetikavaldkonnas töötanud Toomemäel mõte kandideerida prügila juhiks, vastas ta nii: “See tundus huvitav ja uus väljakutse, kus saan ennast natuke proovile panna.” Plaani arutas ta ka oma lähedaste ja mõne spetsialistiga ning kõik soovisid talle julget pealehakkamist – nii otsus sündiski.