Jäätmepäev: Konkurentsiameti hinnangul on vaja algatada diskussioon korraldatud jäätmeveoturu osalise avamise arutamiseks

Täna toimuval Jäätmepäeval ütles Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos, et ameti tehtud soovitusi olmejäätmete kogumise turu parema toimimise tagamiseks ei tähenda senise korraldatud jäätmeveosüsteemi kohest muutmist, vaid pigem on see stardipauk diskussiooniks.

Juhan Põldroosi sõnul on Konkurentsiamet tegelenud jäätmeveo erinevate probleemidega aastaid ning selle aja jooksul on esitatud ka arvukalt soovitusi ja ettepanekuid. „Valdavalt oleme väljendanud tõrjuvat suhtumist ülemäärase riikliku sekkumise kohta turgudel. Eesti on valinud suhteliselt vaba majanduse paradigma,” märkis ta. „Selles mõttes on see erandlik, mis toimub jäätmesektoris – seal on palju regulatsioone, mida mujal pole. Tuleb küsida, kas need piirangud täidavad kõige mõistlikumat eesmärki.”

Juhan Põldroosi sõnul pole vaba konkurents koll, mis lõpetaks ka jäätmekäitlussektori toimimise. Ta ei usu väidet, et ainult korraldatud jäätmevedu paneks inimesed teenust tarbima.

Konkurentsiameti ettepaneku kohaselt tuleks jäätmeseadus kriitilise pilguga üle vaadata, lausus Juhan Põldroos. „Korraldatud jäätmeveo puhul oli väga tõsiseks argumendiks algusaastatel, et see on viinud hindade langusele. Me ei üritagi vastupidist väita. Siiani on see mudel kaunis hästi toimunud. Samas ei käi seda tüüpi turgudel konkurents turu peal, vaid turule saamiseks – sellega on ettevõtjate arv langenud märgatavalt. Tahame näha uusi ettevõtjaid sellel turul. Turg on selgelt liikunud kontsentratsiooni suunas, olemas on oht, et konkurents pole ühel päeval nii intensiivne.”

Teiseks tekitab Konkurentsiametis küsitavusi jäätmekäitluskohtades ainuõiguse või eelise andmine. „Vaidlusi on põhjustanud see, kas omavalistusel on üldse õigust anda ainuõigust selles sektoris,” tõdes Juhan Põldroos. „Mu arust ei saa öelda, et konkurents pole viinud soovitud tulemusteni jäätmekäitluses.”

Juhan Põldroos lausus, et jäätmeseadus näeb ette võimaluse, et omavalitsus saab teha klienditeenindusüksuse jäätmeveoteenuse ja kliendi vahel. Seda võimalust pole omavalitsused seni küll kasutanud, kuid on usutav, et peale esimesi edukaid näiteid kasvaks selle võimaluse kasutamine märgatavalt. „Meie küsimus on see, miks seda on üldse vaja teha? Saan aru, kui omavalitsus pakuks sellist teenust, kus eraturg hakkama ei saa. Mida see juurde annab, kui omavalitsus on vahepeal – tekitatakse juurde üks monopoolne struktuur.”