Projekti koostööpartnerid

Klastri eelprojekti tähtsamad koostööpartnerid on:

 • Austria Ehitusjäätmetekäitlejate Liit – BRV
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Maanteeamet
  • Teede Tehnokeskus
  • Tehnilise Järelevalve Amet
 • Keskkonnaministeerium
  • Keskkonnaamet
  • Keskkonnainspektsioon
 • Kohalikud omavalitsused
 • Teedeehitusega tegelevad ettevõtted