• Ringsõit ajakirjanikele: Biojäätmed

  15. oktoobril viib Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ajakirjanikele läbi Tartus ringsõidu biojäätmete teemal, kus tutvustatakse: biojäätmete võimalusest ringmajanduse kontekstis räägitakse biojäätmete kompostimisest ning valmistootest – kompostist lisaks räägitakse milliseid jäätmeid konteiner tegelikult sisaldab? Mis konteineris tohib ja mis kindlasti ei tohi olla? Mis vahe on biopõhisel ja biolaguneval kilekotil? Miks on oluline materjali puhtus?  

  Loe edasi
 • Lubade taotlemine ning Keskkonnaameti edasine töökorraldus alates 01.01.21.

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus viib 08.detsembril läbi koostöös Keskkonnaametiga TEABEPÄEVA, kus räägime järgmistel teemadel: INFO TEABEPÄEVA KOHTA Viimasel ajal on teravalt üles kerkinud probleemid seoses keskkonna- ja komplekslubade taotlemisega – taotluse esitamise ja taotluse menetlusse võtmise vahele jääv aeg on määramata (on näiteid elust enesest, kus see aeg on üle aasta), ametnikud küsivad küsimusi ja […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 02. – 04.novembrini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna on […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.-27. augustil ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitlemisettevõtete külastamine

  3. septebril toimub ringsõit, mille käigus külastatakse ohtlike jäätmete käitlemisettevõtteid (Epler&Lorenz AS ohtlike jäätmete käitluskeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum tervishoiujäätmete käitluskeskus). Lisainfo saamiseks pöörduge palun Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega; kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad: Jäätmete liigitamine tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt, energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali […]

  Loe edasi
 • VIIMASED KOHAD: Jäätmepööripäev

  28.oktoobril korraldab Eesti Ringmajandusettevõtete Liit oma iga-aastase traditsioonilise ürituse, mis sel korral kannab pealkirja JÄÄTMEPÖÖRIPÄEV. Seoses leviva viirusega oleme sunnitud piirama osalejate arvu ning jäänud on veel viimased kohad! Jäätmepööripäev toimub Erinevate Tubade Klubis (Tallinn, Telliskivi 60 – A1). Jäätmed ei ole prügi – jäätmed on ressurss, mida on kogu maailm hakanud käsitlema kui väärtuslikku materjali, mis peab […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.06-02.07 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna on […]

  Loe edasi
 • Ohtlikud jäätmed, jäätmejaamade haldamine ja riigi toetused jäätmekäitluse arendamiseks

  02.juunil korraldame TEABEPÄEVA, et rääkida OHTLIKE JÄÄTMETE kogumisest ja käitlemisest, JÄÄTMEJAAMADEhaldamisest ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt antavatest TOETUSTEST jäätmekäitluse ja ringmajanduse arendamiseks. Viimase teabepäeva ohtlike jäätmete teemal korraldasime 5 aastat tagasi ja seega on aeg teema taas lauale tõsta – tuletada meelde, millised on osapoolte (riik, kohalikud omavalitsused, erasektor) kohustused, kuidas on kõige otstarbekam ohtlike jäätmete […]

  Loe edasi