• Jäätmepäev ja erakondade keskkonnaministri kandidaatide DEBATT

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 06.veebruaril JÄÄTMEPÄEVA, mille raames toimub ka erakondade keskkonnaministri kandidaatide DEBATT. Jäätmepäev toimub Eesti Filmimuuseumis (Pirita tee 64). Debatis osalevad MARKO POMERANTS (Isamaa), KALLE PALLING (Reformierakond), RAINER VAKRA (SDE), ARGO LUUDE (EKRE), JAAK LAINESTE (Eesti 200), ERKI SAVISAAR (Keskerakond). JÄÄTMEPÄEVA AJAKAVA Jäätmepäeva juhib MÄRT TREIER. 10.00 – 10.20                    Jäätmepäeva avamine.                                             EJKL juhatuse […]

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Koostöö raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui ressursile ning omavahelistes aruteludes on olulisel kohal taaskasutamisega tegelevate eraettevõtete roll/võimalused/kohustused jäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu suurendamisel Põhjamaades. Lisaks […]

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Professor Mait Kriipsalu (EMU) loeb jäätmekäitlusalast baaskoolitust 30.oktoobril Tallinnas. Jäätmekäitlusalane baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja koolitusele on oodatud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega; kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Jäätmekäitlusalase baaskoolituse raames käsitletavad teemad: Jäätmete liigitamine tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 02.–04. oktoobril ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 270 EUR ja kõikidele teistele 345 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. […]

  Loe edasi
 • VÄLISVISIIT: Gruusia

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 16. – 22.septembrini 2018 välisvisiidi Gruusiasse, mille raames jagatakse kogemusi Eesti jäätmekäitluse arendamisel.  Koostöös Gruusia Jäätmekäitlejate Liiduga viiakse läbi seminar, kuhu kaasatakse Gruusia jäätmekäitluse/taaskasutamise valdkonnaga seotud ettevõtteid.

  Loe edasi
 • Biolagunevad jäätmed, reoveesete, komposti tootmine ja sertifitseerimine

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse korraldavad 25.aprillil 2018.a. Oru hotellis (Narva mnt 120) teabepäeva biolagunevate jäätmete, reoveesette, komposti tootmise ja sertifitseerimise teemadel. Teabepäeval räägime räägime: Õigusaktidest, mis reguleerivad jäätmetest toodete valmistamist; Biolagunevate jäätmete kogumisest, sisend materjali kvaliteedi olulisusest komposti tootmisel ja bioplastist; Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmisest; Reoveesettest komposti tootmisest. Lisaks jagab ekspert praktilisi nõuandeid ettevõtetele, kes soovivad oma […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 29. – 31. mail ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 270 EUR ja kõikidele teistele 345 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause […]

  Loe edasi
 • EJKL erakorraline üldkoosolek

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu erakorraline üldkoosolek toimub 10. aprillil 2018

  Loe edasi
 • Tekstiilijäätmete kogumine ja käitlemine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskuse korraldavad 21.märtsil 2018.a. TEABEPÄEVA, mille raames arutame probleeme TEKSTIILIJÄÄTMETE kogumisel ja käitlemisel. Teabepäeval räägime: Milline on Eesti ja EL õigusruum tekstiilijäätmete kogumise ja käitlemise osas? Palju tekib Eestis tekstiilijäätmeid? Millest koosnevad tänased tekstiilmaterjalid? Millised on parimad näited tekstiilijäätmete käitluse osas nii Eestis kui mujal maailmas? Toetused korduskasutuse ja jäätmete ringlussevõtu arendamiseks. […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Laiendatud tootjavastutus, elektroonikaromude kogumine ja käitlemine

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse korraldavad 21.veebruaril 2018.a. Oru hotellis (Narva mnt 120) koolituse elektroonikaromude kogumise ja käitlemise teemal. Koolitusel räägime ka teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisest elektri- ja elektroonikaseadmetes ning andmete esitamisest probleemtoodete registrisse (PROTO). Koolituse SIHTGRUPP: elektri- ja elektroonikaseadmete TOOTJAD; ETTEVÕTTED, kellel tekib elektroonikaromusid; JÄÄTMEKÄITLEJAD. Koolituse TOIMUMISKOHT: Oru hotell (Narva mnt 120). KOOLITUSE PÄEVAKAVA: 10.00 – […]

  Loe edasi